A kiadvány alappillére, fontos része a ISD DUNAFERR Zrt.-nél meglévő innovációs és műszaki, szakmai munka széles körben történő megismertetésének, dokumentálásának.

A lap első száma 1960 júliusában jelent meg először, célkitűzése, szellemisége a hagyományokat megőrizve, a kor elvárásaival lépést tartva, minden olyan tanulmánynak helyet biztosít, amely a vállalat érdekeit szolgálja és a szakembereknek új információt ad.
Dokumentálja a Dunai Vasmű, illetve a ISD DUNAFERR Zrt. társaságcsoport életével kapcsolatos műszaki, gazdasági, humán és kohászati egyesületi történéseket, eseményeket. Forrásanyagul szolgál a felsőfokú tanulmányokat végző fiataloknak, szakmabelieknek, valamint az üzemtörténészeknek. A tudományos élet olyan szellemi műhelyévé vált, amely lehetőséget biztosított és biztosít a ISD DUNAFERR Zrt.-nél dolgozó mérnököknek, közgazdászoknak, humán és más szakembereknek a tudományos életbe történő bekapcsolódásra, továbbá e szakmák magyarországi kiemelkedő képviselőinek publikációs tevékenységük elősegítésére.
A ISD DUNAFERR Zrt. Műszaki Gazdasági Közlemények a koksz-, nyersvas-, acélgyártás, a meleg- és a hideghengerlés, valamint a továbbfeldolgozás szakterületének tudományos elméleti és gyakorlati eredményeit összesíti, kiválóan dokumentálva e szakmák fejlődését. A ISD DUNAFERR Zrt.-nél tudományos fokozatot elérni kívánók publikációs lehetősége, az iparnak az egyetemekkel és más tanintézményekkel kialakított jól működő kapcsolatának egyik fóruma.

A folyóirat rangot és elismerést szerzett magának mind szakmai, mind a kapcsolódó diszciplínák művelőinek szemében. Részvénytársaság image-át erősítő orgánum, melynek egyik üzenete épp az, hogy ennél a vállalkozásnál a kutatás-fejlesztés, a szakma, valamint a tudományos élet rangján kezeltetik.

A szakmai folyóirat interneten történő elérhetősége szélesíti a tudományos szakmai munka megismerésének lehetőségét.

A lap – amely negyedévente jelenik meg – nyomdailag kivitelezett formában a ISD DUNAFERR Zrt. PR főosztályánál igényelhető (tel.: +36 (25) 584 345).