1950

A társaságcsoport jogelődjének, a Dunai Vasmű építésének kezdete.

1952. március és szeptember

Az Erőmű építése.

 

 

 

 

1952

Épül a kohópáncél.

 

 

 

 

1954

Elkészültek az alapvertikum önálló egységei, a két nagyolvasztó, az acélmű két Siemens–Martin kemencéje.

1954. február 27.

Az I. sz. nagyolvasztó ünnepélyes avatása, első csapolás a Kohóból.

 

 

 

 

1954.április 30.

Az erőmű átadása.

 

 

 

 

 

 

 

 

1954. augusztus 20.

Az első acélöntés.

 

 

 

 

 

 

 

 

1955–1960

Párhuzamosan folyt a beruházás és a termelés, az építésről fokozatosan a termelésre tevődött át a súlypont, ezen időszak alatt beüzemelésre került az acélmű újabb két Siemens–Martin kemencéje.

1956. július 08.

Felavatják a kokszolómű I. sz. kemenceblokkját.

 

 

 

 

1960. június 27.

Üzembe helyezték a II. sz. kokszolóblokkot - ünnepélyes külsőségek között megtörtént a II. sz. kemenceblokkból az első koksz kitolása.

1960. július 17.

Átadták a meleghengerművet.

 

 

 

 

1960–1965

Teljessé vált a kohászati vertikum, megkezdődött az ún. kohászati másodtermékek (hidegen hajlított profilok, spirálcsövek, könnyűacél-szerkezetek, radiátorok) gyártása, és az időszak végére elkészült a hideghengermű is.

1965.július 04.

Ünnepélyes keretek között üzembe helyezik a hideghengerművet.

 

 

 

 

1965–1980

Az ipari termelés felfutása a hazai vaskohászat meghatározó vállalatai közé emelte a Dunai Vasműt. A cég termékei alapjául szolgáltak a közútijármű-program, a gépgyártás fejlesztésének (pl. Ikarus, Rába), az olaj- és gázvezetékrendszerek megépítésének (pl. Barátság kőolajvezetékek), a könnyűszerkezetes építési mód általános elterjesztésének.

1973–1974

Üzembe helyezték a két folyamatos acélöntőmű berendezéseit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981–1982

Elindult az LD-konverteres acélgyártás, fokozatosan visszaszorult a SM-acélgyártás.

 

 

 

 

 

1983

A Dunai Vasmű felvette a DUNAFERR nevet.

1986. november 13.

Az új, III-as kokszolóblokk üzembe helyezése – az új kokszolóműben kitolják az első kokszadagot.

1989

Megépült Közép-Európa első meleg előlemeztekercs csévélője, a coil-box.

 

 

 

 

1993. május

A belföldi piaci struktúra követelményeihez igazodva megkezdődik a cég belkereskedelmi acéltermék-értékesítő hálózatának, az ún. DUNAFERR Centerhálózatnak a kiépítése.

1995

A DUNAFERR társult tagja lett az Európai Vas- és Acélipari Szövetségnek (Eurofer).

1996–1997

Meleghengerműi készsori vastagságszabályozás és a hengerlési programokat automatikusan beállító szabályzó rendszer megvalósítása.

1998

Georg–hasítósor telepítése automatikus csomagoló- és rakásolóberendezéssel.

 

 

 

 

1996–1999

Új, 25 tonnás csévélő telepítése a meleghengerműben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

Nagyolvasztói öntőcsarnok porelszívása.

 

 

 

 

1998-2000

A folyamatos acélöntőmű intenzifikálása, háromállásos üstmetallurgiai állomás telepítése.

1999

CTA–állványos alakítási technológia bevezetése a profilgyártásban.

2000

Létrejön a DUTRADE Steel Service Center

 

 

 

 

2002

A folytatólagos tűzi horganyzósor intenzifikálási munkáinak befejezése.

 

 

 

 

2002

Meleghengerműi olajos-revés víz- és kohógáz-tisztítói iszap együttes kezelésének megvalósítása.

2002. dec. 18.

Kormánydöntés a DUNAFERR privatizációjáról.

2004. szeptember 30.

Sikeresen lezárult a DUNAFERR Dunai Vasmű Részvénytársaság privatizációjának folyamata az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. és a Donbass Ipari Szövetség, az Alcsevszki Vaskohászati Kombinát Rt., a Duferco International Trading Co. Ltd., valamint a Kundax AG. által alkotott befektetői konzorcium közötti részvényjegyzési és befektetési megállapodásban rögzített zárási feltételek teljesülésével.

2007. augusztus 21.

A DUNAFERR felveszi az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevet. A cég rövidített elnevezése ISD DUNAFERR Zrt.

2008. június 16.

A Meleg- és Hideghengermű közötti új tekercsátadó lánc, a melegtekercs-tároló raktár, a sósavas pácoló és savregeneráló berendezés, valamint az 1700-as reverzáló hengerállvány átadása.

 

 

 

 

2008. október 30.

A nagyolvasztómű technológiájához tartozó ércelőkészítő- és darabosító üzem új elektrosztatikus porleválasztó berendezésének (elektrofilter) átadása.

 

 

 

 

2011. március 11.

NEO Slovak a.s. Hideghengerműben létesített új telephelyének (hengerkrómozó berendezés) ünnepélyes átadása.

 

 

 

 

2012. június 16.

Meleghengerműi léptetőgerendás hevítőkemence ünnepélyes üzembe állítása.

 

 

 

 

2013. június 15.

Felavatták az ISD Kokszoló Kft. új technológiai vízkezelő telepét.