DUNAFERR Alkotói Alapítvány

Jakab Sándor

Kuratórium titkár

+36 (25) 581 303

+36 (30) 520 5760

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

A DUNAFERR Rt. 1995-ben közérdekű célokat szolgáló, jogi személyként működő alapítványt hozott létre DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány néven.

Az alapítvány tevékenységének céljai

 • Az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetemen illetve a Dunaújvárosi Főiskolán folyó graduális és posztgraduális kohászképzés, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása.
 • A Miskolci Egyetemen illetve a Dunaújvárosi Főiskolán folyó egyéb graduális és posztgraduális képzés a ennek keretében az oktatási, kutatási és fejlesztési programok tevékenységének támogatása.
 • Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
 • A hallgatók képzésének segítése, az elméleti és gyakorlati szakmai oktatás, nyelvi képzés támogatása.
 • Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
 • Segítséget nyújtani a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez, fenntartásához, a hallgatók illetve oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
 • A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok segítése, támogatása.
 • A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében vállalkozási tevékenység folytatása.

 Az alapítvány közhasznú tevékenysége

A DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány alapító okiratát az alapító a 2009. évben módosította, mely óta az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI tv. 26.§ c) 4. pontja szerinti, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységet végzi:

Kszt. 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

Az alapítvány működési rendszere

 • A kuratórium felé pályázatot nyújthat be minden egyetemi, főiskolai hallgató, oktató és kutató, valamint egyéb jogi személy, természetes személyes, vagy ezen jogi személyiséggel nem rendelkező társasága. Azon pályázóknál, akik a Miskolci Egyetemmel, a Dunaújvárosi Főiskolával hallgatói vagy egyéb jogviszonyban nem állnak, a kuratóriumnak különös körültekintéssel kell eljárnia.
 • A pályázóknak pályázatukat az egyetemi, főiskolai első szemeszterre az előző év utolsó szemeszterében, de legkésőbb adott év június 1-jéig, míg a második szemeszterre az első szemeszterben, de legkésőbb december 1-jéig kell és lehet benyújtani.
 • A kuratóriumnak kötelessége gondoskodni arról, hogy az alapítványi célok, a pályázati lehetőségek az egyetemi, főiskolai hallgatók és oktatók előtt folyamatosan ismertek legyenek.

Az alapítvány működése folyamán – az elmúlt időszakban – az alábbi célokra fordította a támogatási összegeket

 • hallgatói ösztöndíjak, illetve ösztöndíj kiegészítések
 • hallgatók idegen nyelvi képzésének támogatása
 • hallgatók külföldi termelési gyakorlatainak, illetve tanulmányútjainak támogatása
 • hallgatói-civil szervezetek működésének támogatása
 • oktatók külföldi konferencián való részvételének támogatása
 • tanszékek külföldi kapcsolatainak fenntartásával összefüggő költségekhez való hozzájárulástanszéki laboratóriumok, műhelycsarnokok, számítógéppark felszereltségének korszerűsítéséhez forrás kiegészítés
 • kohómérnöki szakmai napok
 • kari feladatok: beiskolázás, kiadványok
 • OMBKE Egyetemi tagozat tanulmányút
 • Doktoranduszképzés
 • Oktatáshoz szükséges berendezések felújítása

Közhasznúsági jelentés a 2014. évi tevékenységről

Közhasznúsági jelentés a 2013. évi tevékenységről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évi tevékenységről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évi tevékenységről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évi tevékenységről 

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi tevékenységről

Oktatás, képzés

Pályázatok