2003-ban Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány (DuTéFA) támogatásával elindult az ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Program. A Program egyik eredménye, hogy a térségi forrásabszorpciós szervezetek létrejöttek.

Ilyen szervezet a Kistérségi Szinergia Közalapítvány, amelyet Nagyvenyim Község Önkormányzata 2004-ben alapított azzal a szándékkal, hogy a térség egymással együttműködő vállalkozóinak, közhasznú szervezeteinek tudjanak anyagi és szakmai támogatást nyújtani úgy, hogy - a támogatás multiplikátorhatást kifejtve - javítsa a támogatottak fejlődési esélyeit.

A Kistérségi Szinergia Közalapítvány pályázati kiírásainak átfogó célja -Dunaújváros interregionális központi szerepére alapozva -, hogy kiegyensúlyozottabb térszerkezet alakuljon ki, ami elősegíti Dunaújváros és vonzáskörzete társadalmi fej­lődését, gazdasági szerkezet-át­alakítási folyamatát, valamint a vonzáskörzet foglalkoztatását, így hozzájárulva az emberek életminőségének javulásához.

A közalapítvány az átfogó célok megvalósítása érdekében pályázati rendszert működtet a térségi kisvállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseihez kapcsolódó kamattámogatásra, projektgenerálásra és térségi kohéziót erősítő rendezvények támogatására.

A Kistérségi Szinergia Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítványhoz a megalakulása óta többen csatlakoztak, így Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány, az „Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány (DuTéFA).

A közalapítvány létrejötte óta közel 50 projektet támogatott.  

 

Honlap: www.m8-dunahid.hu