A DuTéFA 1996-ban a Dunaferr korábbi vezetésének kezdeményezésére jött létre felismerve azt a szükségességet, hogy a Dunaferrnek célszerű szerepet vállalnia a térségfejlesztés ügyeiben. A közhasznú alapítványt a Dunaferr Acélművek Kft., a Dunaferr Ferromark Kft., valamint a Dunaquatherm Kft. hozták létre.

„Az Alapítvány fő célja, lehetőségeihez mérten támogatni minden olyan tevékenységet, törekvést, illetve elképzelést, amely elősegíti vagy elősegítheti a Dunaújvárosban, illetve vonzáskörzetében élő, dolgozó, vállalkozást, illetve egyéb hasznos (pl. tudományos, művészi, stb.) tevékenységet folytató emberek életminőségének, életesélyeinek, vállalkozási esélyeinek szinten tartását, javulását. Célja az alapítványnak e támogatás keretében hozzájárulni a személyi, tárgyi feltételek megteremtéséhez, fenntartásához.

Tekintettel arra, hogy céljaik hasonlóak, támogatni a „HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület működését, hozzájárulni az egyesület fenntartásának és működésének költségeihez, továbbá támogatni az egyesületet mindazon tevékenységében, amely az alapítvány céljainak megfelel, annak megvalósítását segíti, támogatja, illetve azzal összefügg".

A DuTéFA ad fórumot a kistérség döntéshozóinak és a legnagyobb foglalkoztatónak, hogy stratégiailag irányítsák a kistérség fejlesztését, valamint kezdeményezője és „gazdája" a 2003-ban elindult ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Programnak, majd 2011 óta a Nemzeti Együttműködés Térségi Programjának (NETÉPRO) is.

A Program egyik eredménye, hogy térségi forrásabszorpciós szervezetek jöttek létre.

A DuTéFA – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvánnyal együtt – csatlakozott a Kistérségi Szinergia Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítványhoz, melyet 2004-ben Nagyvenyim önkormányzata alapított gazdaságfejlesztési céllal.

 

Honlap: www.m8-dunahid.hu