Az ISD DUNAFERR Zrt. foglalkoztatáspolitikai koncepcióját az alábbi tényezők határozzák meg:

A Társaságcsoport és a környezet

  • Nemzetközi környezet

A foglalkoztatáspolitikai koncepció megvalósulásának külső környezete egy nemzetközi vállalatcsoport részeként: az Európai Unió. Ebben a nemzetközi közegben kell elhelyezkednie a társaságcsoportnak, kialakítania kapcsolatrendszerét gazdasági, kereskedelmi, logisztikai, stb. téren. Nemzetközi vállalatként egy multikulturális közegben mozog, ahol a nemzetgazdaságok, a nemzeti identitások és szabályozó eszközök különbözősége is a működést befolyásoló tényezők.

  •  Nemzeti/ makrogazdasági környezet

Az ISD DUNAFERR Zrt., mint jogi személy, és mint hazánk legnagyobb kohászati vállalata a Magyarország törvényei szerint működő szervezet. A humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás, valamint a munkaügyi kapcsolatok gyakorlása tekintetében a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályozás a meghatározó.

  •  Regionális/mikrokörnyezet

Az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi székhelyű vállalat, de telephelyei az ország több pontján is megtalálhatóak. A dunaújvárosi kistérség meghatározó vállalataként számos vonatkozásban meghatározza, befolyásolja a régió gazdaságát, infrastruktúráját, foglalkoztatáspolitikáját, vásárlóerejét és társadalmi közegét.

A Társaságcsoport, mint belső környezet

  • Az ISD DUNAFERR Zrt. anyavállalata az ISD DUNAFERR Társaságcsoporthoz tartozó tagvállalatoknak, amely alapítói határozatokon keresztül érvényesíti a tagvállalatok irányába a tulajdonosi koncepciót és akaratot.
  •  A tagvállalatok döntő többsége közös akaraton nyugvó társaságcsoport szintű Kollektív Szerződés keretében biztosítja a munkabéke fenntartását.

A nem szervezett munkavállalói állomány érdekképviseletét az ISD DUNAFERR Zrt.-nél a Munka Törvénykönyve által biztosított joggyakorlás alapján az ISD DUNAFERR Zrt. Központi Üzemi Tanácsa látja el.

 

A foglalkoztatáspolitikai koncepció megvalósulásának területei