Képzési Osztály

Popovics László

képzési osztályvezető

+36 (25) 581 679

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A duális képzésben az ISD DUNAFERR Zrt. Vállalati Partnerként együttműködik a Dunaújvárosi Egyetemmel. A gyakorlati képzés és szakmai gyakorlat helyszíne a Vállalati Partner Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. alatti telephelye.

A gyakorlati képzésben és szakmai gyakorlaton gépészmérnök BSc, anyagmérnök BSc, mérnökinformatikus BSc nappali tagozatos hallgatók vesznek részt. A hallgatók maximális létszáma 5-5-5 (összesen: 15) fő.

Felvételi eljárás

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (felvi.hu), és egy vállalati felvételi szakaszból (vállalati jelentkezési lap duális képzésre (web oldalról letölthető adatlap)). A jelentkezőnek mind a kettő feltételnek meg kell felelnie.

A vállalti kiválasztás során vizsgált szempontok

Tanulmányi eredmények, motiváció, fejlődőképesség, gondolkodásmód, együttműködés, aktivitás, kommunikáció, egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztás módszere

Első lépés az előszűrés: a jelentkezési lapon szereplő adatok (személyes adatok, motivációs kérdések, tanulmányi eredmények (érettségi, utolsó 3 félév eredményei) alapján kiválasztjuk azokat a jelentkezőket, akikkel személyesen is szeretnénk találkozni. A következő fordulóban tesztírásra, helyzetgyakorlatokra, valamint interjúra kerül sor. A legalkalmasabb jelöltek foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesznek részt.

Vállalati jelentkezési lap letöltése.

A kitöltött jelentkezési lapot (nev_jelentkezesi_lap_szak néven elmentve), az érettségi bizonyítvány, ennek hiányában utolsó 3 félév tanulmányi eredményei másolatával (nev_bizonyitvany néven elmentve), valamint a felsőoktatási jelentkezést hitelesítő adatlap másolatával (nev_jelentkezést_hitelesítő_adatlap néven elmentve) kell megküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címre.

Vállalatunk felsőoktatási képzési partnere: Dunaújvárosi Egyetem.

 

Gépészmérnök

A gépészmérnökeink feladata a vállalat gyártó műveinél a termelő berendezések, hidraulika, pneumatika és energetikai rendszerek működtetésének támogatása, karbantartási feladatok tervezése, irányítása az állandóan váltózó műszaki és gazdasági körülmények között.

Részt vesznek a felmerülő fejlesztési projektek végrehajtásában, és ők tervezik meg a berendezéseink üzemeltetéséhez szükséges alkatrészeket, valamint elkészítik az ezekhez elengedhetetlen műszaki dokumentációkat.

 

 

A képzésben résztvevők az ISD DUNAFERR-nél alkalmazott jelentősebb alkatrészgyártási eljárásokkal a gyakorlatban is találkozhatnak:

 • öntészet
 • kovácsolás
 • forgácsolás
 • hegesztés
 • hőkezelés
 • hengerlés

A hallgatók Ipari körülmények közt tanulmányozhatják a legkülönbözőbb gépészeti alkatrészeket (pl. tengelyek, fogaskerekek, csapágyazások, tengelykapcsolók, stb.)

A résztvevők a gépészeti karbantartás támogatásához alkalmazott alábbi diagnosztikai eljárásokkal ismerkedhetnek meg:

 • Rezgés diagnosztika
 • Lézeres gépbeállítás
 • Termovízió
 • UH, mágnesporos és radiológiai vizsgálatok
 • Spektrometriai és nedves kémiai anyagelemzés
 • Mechanikai anyagvizsgálatok

 

A mérnöki feladatok végrehajtásához CAD, CAM, CNC rendszerek állnak rendelkezésre. Az alkatrészgyártási és karbantartási munkákat korszerű, esetlegesen speciális, berendezésekkel végezzünk.

 

 

Anyagmérnök

Az anyagvizsgálat és minőségügy együtt fejlődött a kohászati vertikummal. E tevékenység szervezeti kerete az évtizedek során többször átalakult. A több mint 40 év alatt megszerzett tapasztalat birtokában az ISD DUNAFERR Zrt. laboratóriumai az ország legnagyobb kohászati anyagvizsgálati bázisaként függetlenül és pártatlanul, vevőinek és partnereinek igényeit figyelembe véve végzik tevékenységüket, az anyagvizsgálatok, környezetvédelmi és munkakörnyezeti vizsgálatok, illetve kalibrálások területén kínálnak szolgáltatásokat. A vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok az ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditáltak.

A szolgáltatásokat minőségileg magas szinten, jól képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek biztosítják. A duális képzésben résztvevő hallgatók vállalatunknál elsajátíthatják a vas és acélkohászatban használatos anyagvizsgálati eljárásokat, gyakorlati végrehajtásukat és a használatos berendezések szakszerű kezelését. Ezenkívül megismerkedhetnek különféle környezetvédelmi és munkakörnyezeti vizsgálatokkal és energetikai mérésekkel, valamint a mérőeszközök gyakorlati kalibrálásával.

Anyagvizsgálatok

Kémiai anyagvizsgálatok

 • Szenek, kokszok minőségellenőrzéséhez kapcsolódó vizsgálatok, valamint a kokszolás során keletkező melléktermékek elemzése
 • Nyersvas, öntöttvas, acélok, fémes anyagok, salakok kémiai vizsgálata
 • Kohászati alap- és segédanyagok vizsgálata
 • Tűzállóanyagok, égetett mész, mésztermékek és dolomitok kémiai összetételének meghatározása
 • Fémek, színesfémek, porok, szilárd és folyékony anyagok kémiai összetételének meghatározása
 • Horganybevonatok vizsgálata
 • Zománcozás céljára gyártott acéllemez és acélszalag termékek vizsgálata
 • Acélok, salakok, talaj- és porított anyagok összgamma-aktivitás mérése

Mechanikai anyagvizsgálatok

 • Szakítóvizsgálatok szoba- és növelt hőmérsékleten
 • Charpy ütővizsgálat szoba- és alacsony hőmérsékleten
 • Makro- és mikrocsiszolatok készítése, dokumentálása
 • Keménységmérések Brinell, Rockwell, Vickers elv szerint
 • Nyomóvizsgálatok
 • DWTT (csőalapanyagok ejtősúlyos ütővizsgálata) alacsony hőmérsékleten
 • Elektrotechnikai acéllemezek mágneses tulajdonságainak vizsgálata
 • Erichsen mélyítővizsgálat

Az anyagvizsgálatok próba-előkészítésének gépi forgácsolási munkáit is elvégezzük.

Metalográfiai vizsgálatok

 • Átlagos szemcseméret meghatározása szabványos vizsgálati módszerekkel
 • Nemesacélok nemfémes zárványainak mikroszkópos vizsgálata képsorokkal történő összehasonlítással
 • Az öntöttvas grafitjának mikroszerkezet vizsgálata
 • Acélok makrovizsgálata. Kéneloszlás meghatározása Baumann-eljárással
 • Szövetszerkezet vizsgálat
 • Digitális képelemzős mérések (pl. szövetelem mennyiségének meghatározása)
 • Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok, EDS (energiadiszperzív röntgenanalizátor) mérések
 • Mikrokeménységmérés

Felületfizikai és kémiai vizsgálatok

 • Zománcozható acélok pikkelyállóságának vizsgálata
 • Raman spektrometria acélipari alkalmazása
 • Szerves és szervetlen bevonatok gyorsított korróziós vizsgálata
 • Felületszerkezethez kapcsolódó technológiai és minőségfejlesztés
 • Szerkezeti acélok korróziós viselkedése

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Az MSZ EN 473 számú szabvány előírásai szerint minősített anyagvizsgáló személyzet bármely kívánt helyszínen, illetve az ISD Dunaferr Zrt. területén elhelyezkedő roncsolásmentes laboratóriumának szolgáltatásai:

 • Hegesztési varratok, különböző alkatrészek stb. ultrahangos és radiográfiai vizsgálata
 • Alapanyagok, félkész és késztermékek, lemezek, öntvények, kovácsolt darabok, hegesztési varratok stb. ultrahangos, radiográfiai, mágnesezhető poros, folyadékbehatolásos, szemrevételezéses vizsgálata, ultrahangos mikrokeménység mérése, potenciálszondás repedésmélység mérése

Környezetvédelmi szolgáltatások

Komplex környezetvédelmi és analitikai feladatok megoldása, vizsgálati módszerek kidolgozása, szennyvízhálózat, valamint víztisztító berendezések ellenőrzése.

Szakértői tevékenység környezetszennyezési problémák felderítésében, anyagösszetételi és anyagminősítési feladatok megoldásában, vízszennyezések eredetének tisztázásában.

Mintavételi, vizsgálati szolgáltatások:

 • Légszennyezések vizsgálata
 • Ivóvizek, a szennyvizek, az ipari vizek mintavétele, szerves és szervetlen jellemzőinek vizsgálata
 • Szennyvíziszapok vizsgálata
 • Talajminták összetételének, szerves és szervetlen szennyezőinek vizsgálata
 • Különféle veszélyes hulladékok minősítését megelőző elővizsgálatok
 • Talajvízfigyelő kutak vízminőség-vizsgálata
 • Ülepedő por immissziós mérése
 • Gázemisszió mérése
 • Vegyi anyag emisszió mérése
 • Emittált porok fémtartalmának és szemcseméret eloszlásának vizsgálata
 • A környezetből származó különböző minták összetételének vizsgálata

Munkakörnyezeti vizsgálatok

A munkavégzés egészségkárosító hatásainak kimutatását szolgáló vizsgálatok, mérések:

 • Munkahelyi és környezeti zajterhelés mérése
 • Munkahelyi légtér szállópor tartalom mérése
 • Munkahelyi mesterséges megvilágítás mérése
 • Humán rezgésmérés (kéz-kar, egésztest)
 • Munkahelyi klímaterhelés mérése
 • Mintavétel vegyi légszennyező méréshez
 • Munkatükör készítés

Kalibrálási szolgáltatások

Az akkreditált kalibráló laboratórium a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Metrológiai kérdések tisztázása, megoldása
 • Precíziós eszközökkel, etalonokkal végzett kalibrálások
 • Villamos műszerek kalibrálása
 • Hőmérsékletmérő eszközök kalibrálása
 • Nyomásmérő eszközök kalibrálása
 • Gázelemző készülékek kalibrálása
 • Hosszúságmérő eszközök kalibrálása
 • Nem automatikus működésű mérlegek kalibrálása

Energetikai mérések

 • Kemencék szigetelésének, falazatának vizsgálata (tolókemencék vizsgálata)
 • Üstök, hőntartó edények bélésének és szigetelésének felmérése (nyersvas- és konverteres nagyüstök felmérése)

 Technológiai mérések

 • Technológiai berendezések, rendszerek működésének vizsgálata
 • Hengerlési szalag hossz- és keresztirányú hőmérsékletének vizsgálata (ISD DUNAFERR Zrt.)
 • Meleghengerműi buga hőeloszlás-vizsgálata (ISD DUNAFERR Zrt.)
 • FAM buga hőmérsékletének ellenőrzése, hőmérséklet keresztirányú változásának vizsgálata (ISD DUNAFERR Zrt.)
 • Csévélési hőmérséklet meghatározása (ISD DUNAFERR Zrt.)
 • Coil boxban lévő tekercs hőeloszlásának mérése (ISD DUNAFERR Zrt.)
 • Papírgép technológiai fázisainak vizsgálata (DUNAPACK RT.)

 

Mérnök informatikus

A képzésben résztvevő hallgatók megismerkedhetnek az ipari folyamatirányítás ISD Dunaferren belül alkalmazott módjaival, illetve az alkalmazott informatikai vállalat irányítási, dokumentációs és telekommunikációs rendszerekkel, azok üzemeltetésével, telepítésével.

Folyamatirányítás, ipari informatika

A leggyakrabban előforduló tevékenységek közé tartozik az irányítástechnikai rendszerek, műszerezések, vezérlőpultok, kapcsolószekrények tervezése, kivitelezése, helyszíni szerelése, karbantartása, PLC-s vezérlés és szabályozás, mérési adatgyűjtés adatbázis-rendszerekbe.

Érintkezésmentes on-line mérőberendezések ipari automatizálási rendszerbe történő integrálása, telepítése, karbantartása, javítása:

 • izotópos, röntgensugaras, lézeres lemezvastagság-mérő, rétegvastagság-mérő, tartályszint- és sűrűségmérő, lézeres felületérdesség-mérő rendszerek
 • lézeres szalagsebesség- és -hosszúság-mérő berendezések
 • optoelektronikai melegfém-érzékelők, pirométerek, optikai sorompók

Ipari mérlegek (hídmérlegek, lapmérlegek, tartálymérlegek, szalagmérlegek, adagoló mérlegek stb.) építése, telepítése, meglévők felújítása, átalakítása, karbantartása, javítása, OMH-hitelesíttetése.

Technológiai és/vagy életvédelmi feladatokat ellátó gáz-, füstgáz- és folyadékösszetételt elemző telepített és hordozható berendezések, készülékek és rendszerek telepítése, üzemeltetése, karbantartása.

Informatika

Az ISD Dunaferr Zrt. Informatikai Igazgatósága a Vállalat és a leányvállalatok informatikai támogatását, kiszolgálását végzi, szinten minden területen. Fejleszti és üzemelteti az ISD DUNAFERR Zrt. és a tagvállalatok Vállalatirányítási, adatgyűjtő, dokumentumkezelő kommunikációs és információs rendszereit. A vállalatcsoport területén szoftver, hardver beszerzés, hálózatfejlesztés, hálózat felügyelet, informatikai és telekommunikációs eszközök karbantartási tevékenységének koordinálása is a mérnök informatikusok feladata.

Főbb tevékenységek röviden:

Infrastruktúra üzemeltetés

 • Hálózat üzemeltetés és felügyelet
 • Számítóközpontok üzemeltetése, felügyelete
 • Szerverek üzemeltetése

ERP Rendszer üzemeltetés

 • SAP rendszerek üzemeltetése, fejlesztése
 • MFG/PRO rendszer üzemeltetése

Műszaki Támogatás

 • Help Desk szolgáltatás
 • Asztali számítógépek, notebook-ok üzemeltetése, karbantartása
 • Hálózat karbantartás
 • Felhasználó támogatás
 • Informatikai berendezések, kellékanyagok beszerzése

Alkalmazás fejlesztés

 • Internet/Intranet rendszerek, szolgáltatások üzemeltetése
 • Egyedi alkalmazások fejlesztése, üzemeltetése

Telekommunikáció

 • Vezetékes, és mobil telefonszolgáltatások
 • Ipari kamerarendszerek karbantartása
 • Hálózat építés, karbantartás
 • Ipari rádiórendszer üzemeltetés, karbantartás