ISD Kokszoló Kft.

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

+36 (25) 584 560

+36 (25) 410 614

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Koksz- és vegyi termék-értékesítés, alapanyag-beszerzés

DBK Kft.

+36 (1) 413 2900

Kiskereskedelmi kokszértékesítés

ISD Kokszoló Kft.

Matolcsi László

+36 (25) 582 788

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Juhász Zsóka

+36 (25) 584 190

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az ISD Kokszoló Kft. két kokszolóblokk és a kapcsolódó szénelőkészítő, kokszosztályozó, valamint vegyi üzem működtetésével végzi tevékenységét. Az évi közel 60 milliárd Ft termelési értéket előállító, több mint 600 főt foglalkoztató társaság alapfilozófiája, hogy környezetkímélő technológia alkalmazásával a hazai és a külföldi piac követelményeinek - a hazai és az EU előírásai szerint - megfelelő minőségben állítson elő kokszot és vegyi termékeket. A termékek biztonságos felhasználását és jellemző adatait az információs és biztonsági adatlapok tartalmazzák.
Minőségügy, környezetvédelem, energiagazdálkodás
1995 óta a Det Norske Veritas nemzetközileg elismert tanúsító szervezet által tanúsított integrált minőség- és környezetirányítási rendszer keretében – jelenleg az ISO 9001:2015 (angol, német), az ISO 50001:2015 (angol) és az ISO 14001:2015 (angol, német) szabvány követelményeinek megfelelően – végzi tevékenységét.

Az ISD Kokszoló Kft. 2018-as naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatos ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS megtekinthető.

Termékek:

 

REACH és CLP rendeletek* szerint regisztrát anyagok

  • Nyers benzol (Light oil (coal), coke oven) EC: 266-012-5, CAS: 65996-78-3
  • Nyers (kőszén) kátrány (Tar, coal, high temp.) EC: 266-024-0, CAS: 65996-89-6
  • Kén (folyékony) (Sulfur - Liquid) EC: 231-722-6, CAS: 7704-34-9
  • CLP: Kamragáz (kokszolói) (Fuel gaz, coke-oven; Coke oven gas) EC: 266-015-1, CAS: 65996-81-8
  • CLP: Koksz (kohókoksz, öntödei koksz) [Foundry Coke, Metallurgical - Coke (coal)] EC: 266-010-4, CAS: 65996-77-2

* Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről és az 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

 

Termékek kiszolgálása:

munkanapokon 7:00-14:00 óra

Elérhetőség: IX. kapu

 

ISD Kokszoló Kft. termékei


méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M80
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
 Kohókoksz, extra +25 0,5 11,0 1,0 0,70 80,0 -- 7,0 --
Kohókoksz, nedves  +25 5,0 11,0 1,0 0,70 75,0 -- 9,0 --
Öntödei koksz,
nedves
60-90 5,0 10,5 1,0 0,8 80 -- 9,0 29 200
+80 3,0 9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500
80-140 3,0 9,0 1,0 0,8 -- 70 9,0 29 500

 

Egyéb ipari és háztartási koksz

  méret
mm
nedvesség
max. %
hamu
max. %
illó
max. %
S
max. %
M40
min. %
M10
min. %
fűtőérték
min. kJ/kg
dara, extra 0-10 1,0 13,0 1,2 0,8 -- -- --
dara, nedves 0-10 12,0 13,0 1,2 0,8 -- -- 28 000
gyöngy, extra 3-10 1,0 15,0 1,5 0,8 -- -- --
dió, nedves I 20-30 7,0 10,5 1,0 0,8 -- -- 29 200
dió II, extra 10-25 1,0 12,0 1,0 0,8 -- -- --
dió II, nedves 10-30 8,0 12,0 1,2 0,8 -- -- --
kocka, nedves 40-60 7,0 10,5 1,0 0,8 78 9,0 29 200

 

Vegyipari termékek

Folyékony kén hamu < 0,01 %  kén > 99,9 %
Nyers benzol  benzol > 70,0 % sűrűség (20 °C-on): 0,88 g/cm3
Kőszénkátrány  víz < 5 % égésmeleg: 37,000-38,000 MJ/kg
fűtőérték: 36,000 -37,000 MJ/kg
Kamragáz égésmeleg*: 19,400-21,500 MJ/kg
fűtőérték*: 17,000-18,000 MJ/kg
*fizikai normál állapotban

 

Az ISD Kokszoló Kft. bemutatása

Az ISD Kokszoló Kft. fő feladata az ISD DUNAFERR Zrt. két nyervas kohójának ellátása egyenletesen jó minőségű kohókoksszal. Két kokszolóblokk és az ezeket kiszolgáló szénelőkészítő, kokszosztályozó és gáztisztító egységek a gyár technológiájának fő egységei.

Az évente felhasználásra kerülő mintegy 1,4 millió tonna szénből a kokszolókemencékben közel 1 millió tonna kokszot, 500 millió m3 tisztított kamragázt és egyéb, a szénből kinyert vegyi termékeket termelnek. A Kokszoló jelenleg több, mint 600 dolgozót foglalkoztat. A megtermelt koksz kétharmadát a DUNAFERR kohói használják fel, a többletet és a vegyi termékeket európai acélipari ill. vegyipari vállalatok alapanyagként vásárolják meg.

Az ISO szabványok szerint tanúsított integrált minőségbiztosítási-, környezetirányítási- és energetikai rendszer biztosítja a termékek és a működés európai színvonalát. A Dunai Vasmű létesítését elrendelő 1949-es kormányzati döntés - mely szerint a Duna partján, Dunapentelén kohászati komplexumot hoznak létre - ipartörténeti jelentőségű. Az iparteremtő nagyberuházás keretében a Kokszolómű építése 1952-ben kezdődött. Az építők tiszteletre méltó teljesítményeként 1956. júliusában tolták ki az első adag kokszot az 55 kamrás I.sz. blokk egyenként 21 m3 -es valamelyik kamrájából. 1960-ban a II.sz. blokk is üzembe állt.

Az első blokkok elhasználtsága, nomeg a termelés növelése érdekében új blokk építése vált szükségessé az 1980-as években. Az új 65 db 41,6 m3 kamraméretű nagyobb III. sz. blokk és a kiszolgáló létesítmények építése 1986. novemberében fejeződött be. 2000-re a III. blokk állapota annyira leromlott, hogy átépítése elkerülhetetlenné vált. Az átépítés két ütemben valósult meg. Az első blokkrész átépítése 2003-ban, a másodiké 2006-ban fejeződött be. Az I. blokk élettartamának növelése céljából 2006-2008 között a fűtőfal fejvégeket átépítették. A műszaki állapotot figyelembe véve a kigázosítási időt 20-24 órára növelték.


Jó minőségű kokszot különböző tulajdonságú kokszolható szenek keverékéből lehet gyártani. A Szénelőkészítő üzembe vasúti kocsikban érkeznek a külföldi mára 2/3 részben tengeren túli kokszolható szenek. A szénelegy összeállítása az adagoló bunkersoron beépített szalagmérlegek segítségével, a komponens szenek laboratóriumban mért paramétereiből számított arányban történik. A szénelegy megfelelő szemcseösszetételűre aprítva, homogenizálva szállítószalagokkal blokkok széntornyaiba, majd a kamrákba kerül. A kokszolható szénelegyhez szükség szerint pernyéskátrány, szurok és kokszpor adagolható, és bele kerül a biológiai szennyvíztisztítónál keletkező szerves iszap is.

A Kemence üzemben két PVR típusú (páros fűtőcsatornázású, recirkulációs, regeneratív fűtésű) kemenceblokk üzemel. A blokkokat kamragázzal fűtik. A kamrák közötti fűtőfalakban égőkkel ellátott fűtőcsatornák, a kamrák alatt a levegőt előmelegítő regenerátorok helyezkednek el. A fűtőfalakat a kigázosítás idejétől függően folyamatosan 1150-1350 °C hőmérsékleten tartják. A levegőtől elzárt kamrákban 16-24 órán át izzított szénelegyből távoznak az illó anyagok, a kokszot kitológép a pajzskocsi vezetőkosarán keresztül az oltókocsiba (I. blokk), illetve a konténerbe (III. blokk) tolja. Az I. blokkon termelt kokszot vízzel intenzíven permetezve lehűtik, majd szállítószalagok továbbítják az I.sz. osztályozóba. A III. blokk kokszát a száraz kokszoltó berendezés oltókamráiban ellenáramban cirkuláltatott inert gázzal (CO2 és N2-vel) 150 °C alá hűtik. A felmelegedett inert gázzal hőhasznosító kazánokban magasnyomású gőzt, ezzel – turbina segítségével - villamos energiát generálnak.

A kokszosztályozókban történik a koksz szemcseméret szerinti szétválasztása, valamint a szétosztályozzák a nedves-, illetve száraz oltással lehűtött kokszokat is. Az ISD DUNAFERR Zrt. részére termelt 25 mm feleti kohókoksz frakció közvetlenül szállítószalagokon jut a nagyolvasztók kokszbunkereibe.

Vegyi üzem A kokszolás során az izzított szénből kilépő 700-750 °C hőmérsékletű, 60 000 m3N/óra mennyiségű nyers kamragáz öblítővíz permetezés hatására 80-85 °C-ra hűl le, a gázgyűjtő rendszerből szeparátoron, előhűtőkön és elektromos kátrányleválasztókon át exhausztor szívja el és továbbítja további gáztisztításra. A gázból leválasztott nyers kátrányt értékesítik. Az nyers gáz mosótoronyokba kerül. A mosófolyadékot desztillációval ammónia- és kénhidrogén mentesítik. Az ammóniát 1 100-1 200 °C-on alkotó elemeire bontják. A keletkező füstgáz gőzt termel. A kénhidrogén-gőzök a katalitikus Claus reaktorokban nagy tisztaságú folyékony elemi kénné alakulnak. A kamragázból ezután a benzolkinyerő üzem mosó és desztilláló tornyaiban kinyerik a nyersbenzolt, amit kamionba töltve szállítanak el a vevőkhöz.

A tisztított kamragáz 45 %-át visszavezetik a kemenceblokkok fűtésére. A gáz fennmaradó részét az ISD DUNAFERR Zrt. felhasználóihoz továbbítják. A tárolást és nyomáskiegyenlítést 150 000 m3 tárolókapacitású gáztartály biztosítja.

A termelt kátrány mennyisége kereken 45 ezer tonna, a benzolé 10 ezer tonna, a kéné ezer tonna évente.

A technológiai távozó vizek tisztítására 1985-ben megépült biológiai szennyvíztisztító telep üzembevétele környezetvédelmi jelentőségű. A szennyvíztisztító napi 2 000 m3 technológiai szennyvíz tisztítására képes. A 2012-es korszerűsítés óta nitrifikációs/denitrifikációs folyamatokkal egészül ki az eljárás, amivel a szigorú kibocsátási határértékek teljesíthetők.

A Kokszoló a biztonságos működés érdekében több betáplálási ponton csatlakozik a vállalatcsoport energiahálózatához. Az üzem a villamos energia igényének 50%-át, gőzfelhasználásának teljes mennyiségét saját maga megtermeli. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználási mutatószámok javítása.

Az ISD Kokszoló Kft. saját karbantartó szervezettel - gépész, villamos, műszerész - rendelkezik, amelynek fő feladata a termelőberendezések üzemképességének optimális költséggel történő bizosítása, műszaki újítások kezdeményezése és kivitelezése, és az üzembiztonság fokozása.

A gyártott termékek minőségellenőrzésére, a kutatási feladatokhoz jól felszerelt laboratóriumok állnak rendelkezésre. A szén-, koksz- és gázvizsgálatokat az ISD DUNAFERR Zrt. akkreditált szakmai szervezete végzi. A minőségellenőrzés területei: a beérkező szenek minőségellenőrzése, a szénelegy vizsgálata, ellenőrzés gyártás közben és kiszállításkor, melléktermékek minőségellenőrzése.

Az ISD Kokszoló Kft. Anyagvizsgáló laboratóriuma a technológiai folyamatokhoz kapcsolódó speciális vizsgálatokat végez: pl.: a kohókoksz melegszilárdságának és reakcióképességének (CRI,CSR) vizsgálata, retortakoksz gyártás (Carbotest), szén-, víz-, szennyvíz vizsgálatok, nitrogén tartalom meghatározása.

A Kokszoló üzem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2015 szerinti integrált környezet-, minőségbiztosítási- és energiairányítási rendszert működtet. A társaság elkötelezett az alábbi célok megvalósításában:

„Hosszútávú, eredményes működésünk legfontosabb feltétele az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak következetes teljesítése, a megrendelők megelégedettsége. Ezért alapvetőűzésünk a vevői igényekre rugalmasan reagáló, energiahatékony termelés fenntartása a lehető legkisebb környezetterhelés és a biztonságos munkavégzés biztosítása mellett.”

A Kézikönyvből fent idézettek szigorúan meghatározott feladatokat rónak a cég minden dolgozójára.

 

A kokszgyártás technológiájának áttekintő ismertetése